Zefyr investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Målet vårt er å gjøre lønnsomme investeringer som fremmer nye audiovisuelle produksjoner og skaper aktivitet i film- og spillbransjen. Zefyr har de siste fem årene investert over 100 millioner kroner i ulike produksjoner.
Virksomhetsområde

Møre og Romsdal
Rogaland
Vestland
Agder
Vestfold og Telemark

Finansiering
Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon. Alle finansieringshenvendelser rettes i førsteomgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen
investering
For ytterligere informasjon om investeringer og mulighetene for å investere i Zefyr, ta kontakt med CFO Ketil Lømsland eller daglig leder Magnus Thomassen