Zefyr investerer privat kapital i norske filmer, serier og spill. I tillegg forvalter vi statlige tilskuddsmidler til audiovisuelle produksjoner med tilknytning til vårt virksomhetsområde.

Selskapet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, privateinvestorer og staten ved Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt. Zefyr ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet.

Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell produksjon I Norge.
Virksomhetsområde

Møre og Romsdal
Vestland
Rogaland
Agder
Vestfold og Telemark

Ansatte

Magnus Thomassen
Daglig leder / Advokat
magnus@zefyr.no
+47 977 48 015

Magnus er utdannet filmprodusent fra Den Norske Filmskolen og har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han arbeidet i både film- og musikkbransjen før han ble advokat i 2013. Som advokat bisto han klienter i alle deler av kultursektoren med spørsmål knyttet til opphavsrett, varemerkerett og avtaler. Magnus har vært daglig leder i Zefyr siden våren 2019, og fungerer også som internadvokat.

Ketil Lømsland
CFO
ketil@zefyr.no
+47 406 39 627

Ketil er utdannet siviløkonom med fordypning i finans og er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har mer enn 10 års variert praksis med revisjon og rådgivning fra KPMG, hvor han hovedsakelig jobbet mot finansbransjen. Ketil har vært ansatt i Zefyr siden høsten 2021.

Ingunn Myklevoll Sjøen
Produksjons & informasjonsrådgiver
ingunn@zefyr.no
+47 971 36 738

Ingunn er utdannet i kommunikasjon, kultur og mediastudier og har mastergrad i medieproduksjon fra University of Sunderland. Hun har lang fartstid innen offentlig forvaltning og kan vise til solid erfaring med talent- og bransjeutvikling. Ingunn har også en allsidig bakgrunn innen journalistikk, markedsføring, samt kino- og kulturhusdrift. Ingunn har vært ansatt i Zefyr siden våren 2017.

Styret i Zefyr

Tom Remlov
Styrets leder
Elisabeth Herdla Halvorsen
Vegard Bø
Hallgeir Isdahl
Tone Østerdal

Vedtekter

Last ned vedtekter