Mediefondet Zefyr har delt ut midlene i årets første tildelingsrunde for statstilskudd. Tirsdag 18.04 innvilget fondet til sammen 9 660 288 kroner fordelt på 17 søkere med totalt 20* prosjekter.

*3 av søknadene inneholdt mer enn ett prosjekt.

Innen søknadsfristens utløp den 17.02 klokken 12:00 var det kommet inn 28 søknader om utviklings- og produksjonsmidler samt bransjeutviklingsmidler til Mediefondet Zefyrs første tildelingsrunde for statstilskudd i 2023. I tilknytning til runden ble det også behandlet 10 søknader sendt inn til løpende administrativ behandling. Totalt søknadsbeløp for alle 38 prosjektene var kr 29 895 562,-

Av de innsendte søknadene var det 18 produksjonssøknader, 6 utviklingssøknader til enkeltstående prosjekter, 2 søknader til utvikling av dataspill/interaktive produksjoner, 7 søknader til bransjefremmende fellestiltak (hvorav to var sendt inn på feil ordning og kan regnes som utvikling og/eller produksjonssøknader) samt 5 søknader til rammeutvikling av prosjekter.

Til sammen omhandlet alle innsendte utviklings- og produksjonssøknader (inkludert rammetilskuddssøknader og søknader innsendt på feil ordning) 22 enkeltstående prosjekterer og 16 prosjekter av serieformat. 23 ansøkte prosjekter var fiksjonsprosjekter, mens 16 av prosjektene det ble søkt støtte til i denne runden var dokumentarprosjekter.

Fylkesfordelingen på søknadene var slik:

Vestland: 17 (hvorav 10 innvilget)
Rogaland: 6 (hvorav 2 innvilget)
Agder: 6 (hvorav 3 innvilget)
Vestfold og Telemark: 4 (hvorav 2 innvilget)
Oslo: 3 (hvorav 0 innvilget)
Møre og Romsdal: 2 (hvorav 0 innvilget)

Et rekordhøyt samlet søknadsbeløp tilsier at aktivitetsnivået begynner å komme tilbake i bransjen. Det har vært en tøff runde med mange gode prosjekter – som viser at vi burde hatt enda med midler til rådighet , sier fondets direktør Magnus Thomassen